Luis A. Cordero© Tecedor do Departamento de Xeometría e Topoloxía.