Cojín

cushion_f.gif (36733 bytes)   Descripción:

  Superficie dada en forma implícita por:

    z2 x2 - z4 - 2 z x2 + 2 z3 + x2 - z2
        -(x2 - z) 2 - y4 - 2 x2 y2 - y2 z2
        + 2 y2 z + y2 =0

Esta superficie recuerda, por su forma, un cojín.

 
Tabla de superficies definidas en forma implícita

Imagen animada