Superficies isoparamétricas en espazos homoxéneos


Miguel Domínguez Vázquez - ICMATXoves 7 de xuño de 2018 ás 16 horas na aula 7.


Resumo:
Nesta charla presenterei un traballo recente, en colaboración con J. Miguel Manzano (ICMAT-CSIC), no que iniciamos o estudo das superficies isoparamétricas e das superficies con curvaturas principais constantes nos espazos homoxéneos tridimensionais, obtendo a súa clasificación naqueles con grupo de isometrías de dimensión catro.


© Miguel Domínguez Vázquez.