Dirección e administración do Departamento de Matemáticas:


Director: Enrique Macías Virgós 
Teléfono: 881813153 ou 981563100 Ext.: 13153
Enderezo electrónico: quique.macias@usc.es

Secretaria: Ana Jeremías López 
Teléfono: 881813366 ou 981563100 Ext.: 13366
Enderezo electrónico: ana.jeremias@usc.es

Administrativa: Elena Pillado Vega 
Teléfono: 881813135 ou 981563100 Ext.: 13135
Enderezo electrónico: departamento.matematicas@usc.es, elena.pillado@usc.es