Docencia no terceiro ciclo 2009-2010

Durante o curso 2009-2010 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartironn os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan.
 
Bioinformática.
Créditos: 3.
Máster: Investigación biomédica (P2061V01).
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato.
Bioloxía de sistemas.
Créditos: 3.
Máster: Investigación biomédica (P2061V01).
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato.
Biomatemática.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: Antonio Mariano Gómez Tato.
Cohomoloxía de variedades.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: Enrique Macías Virgós
Matemáticas para profesorado de educación secundaria.
Créditos: 5.
Máster: Profesorado de educación secundaria obrigatoria, bacherelato, formación profesional e ensino de linguas (P3241V01).
Profesorado: María Elena Vázquez Abal .
Métodos matemáticos da Física.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: Modesto Ramón Salgado Seco.
Temas actuais na investigación matemática.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: José Antonio Oubiña Galiñanes.
Teoría de grafos.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta.
Traballo fin de máster.
Créditos: 18.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta, Antonio Mariano Gömez Tato, Enrique Macías Virgós, Xosé María Masa Vázquez e Modesto Ramón Salgado Seco.
Xeometría de Riemann.
Créditos: 3.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: José Carlos Díaz Ramos.
Xeometría e Topoloxía de variedades.
Créditos: 6.
Máster: Matemáticas (P1141V01).
Profesorado: Regina María Castro Bolaño.