Modesto Salgado

Associate Professor of Geometry and Topology. University of Santiago de Compostela (Spain).

E-mail: modesto.salgado@usc.es

Address:
Departamento de Xeometría e Topoloxía. Facultade de Matemáticas. Universidade de Santiago de Compostela. Campus Sur. 15782 Santiago de Compostela. Spain

Phone: (+34)881813154

Fax: (+34)881813197