Grupos de Lie e Representacións


Código: 6070-02-1-24     Nº créditos = 4


Profs. José A. Oubiña e J. Francisco Torres Lopera


O obxectivo deste curso é presentar as propiedades básicas da estructura, clasificación e representacións das álxebras de Lie semisimples de dimensión finita e a estructura e representacións dos grupos de Lie compactos. Os contidos fundamentais son: • Nocións básicas de grupos de Lie e álxebras de Lie de dimensión finita e as súas representacións.

 • Estructura e clasificación das álxebras de Lie complexas semisimples.

 • Representacións de grupos de Lie compactos e das álxebras de Lie complexas simples.


BIBLIOGRAFÍA

 • Bourbaki, N. Éléments de Mathématique. Hermann. Paris, 1975.
 •  
 • Bröcker, T. e T. tom Dieck. Representations of Compact Lie Groups. Springer. Berlin, 1985.
 •  
 • Fulton, W. e J. Harris. Representation Theory. A First Course. Springer. Berlin, 1991.
 •  
 • Goto, M. e Grosshans, F.D. Semisimple Lie Algebras. Marcel Dekker. N. York, 1978.
 •  
 • Humphreys, J.E. Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. Springer. Berlin, 1972.
 •  
 • Samelson, H. Notes on Lie Algebras. Springer. Berlin, 1990.
 •  
 • Varadarajan, V.S. Lie Groups, Lie Algebras and their Representations. Springer. Berlin, 1984.
DOCENCIA