O profesor D. Enrique Vidal Abascal (1908-1994), ademais de fundador do departamento de Xeometría e Topoloxía, primeiro decano da Facultade de Matemáticas e pioneiro da investigación en xeometría diferencial e da apertura ó exterior da matemática española, foi un destacado pintor da escola galega que realizou exposicións en Madrid, Barcelona e outras cidades. Como mostra da súa arte sirva o presente autorretrato de 1976.