Outros servidores de interese

Xerais (Matemáticas)

American Mathematical Society
European Mathematical Society
Real Sociedad Matemática Española
Departamentos de Matemáticas de todo o mundo
Biografías de matemáticos

Específicos de Xeometría e Topoloxía

Algebraic Topology Discussion List
British topology
Geometry and Topology Address Book
Topology Atlas

Departamentos:

Geometría y Topología (Granada)
Differential Geometry Group (Leeds)
Geometría y Topología (Madrid - Complutense)
Differential Geometry and Applications (Moscú)
General Topology and Geometry (Moscú)
Analysis, Geometry and Topology at Queen's University
Sydney Mathematics and Statistics Geometry and Topology Group
Geometry and Topology (Steklov Mathematical Institute)
Geometria i Topologia (València)

Revistas electrónicas

Contributions to Algebra and Geometry
Journal of Lie Theory
New York Journal of Mathematics

De divulgación:

Le Journal de Maths des Élèves[Lyon]

Coleccións de prepublicacións

Algebraic Topology [Purdue]
BEATO [Biblioteca Electrònica d'Articles de Topologia]
Differential Geometry [MSRI]
Prépublications de l'IRMA

Páxinas personais de xeómetras e topólogos

John K. Beem (Missouri)
Manfredo P. Do Carmo (IMPA)
Marcos Dajczer (IMPA)
C. T. J. Dodson (Manchester)
Paul E. Ehrlich (Florida)
Luis Adrián Florit (IMPA)
Peter B. Gilkey (Oregon)
Sigmundur Gudmundsson (Lund)
Manuel de León Rodríguez (ICMAT)
Stefano Montaldo (Cagliari)
Phillip E. Parker (Wichita)
Paola Piu (Cagliari)
José Ignacio Royo Prieto (Bilbao)
Philippe Tondeur (Illinois)
Silvia Vilariño Fernández (Zaragoza)
John C. Wood (Leeds)