Exercicio 1.2

Recoñece os conxuntos x2+y2 = 1 (circunferencia de centro a orixe e raio 1), xy=1 (hipérbole, unha das súas ramas aparece na figura) e |x|=1 (dúas rectas paralelas ao eixo de abscisas).Debuxa os conxuntos B1,  E1 e L1.

¿Algún dos conxuntos Bn contén a todos os demais da familia? ¿Algún deles está contido en todos?

Mesma cuestión para os conxuntos En e Lr.