Exercicio 1.3
Axuda

Debuxemos o grafo da función:


Para calcular a imaxe recíproca dun punto, debuxado na figura no eixo de ordenadas, que representa o rango da función, trázase unha recta horizontal polo punto; as abscisas dos puntos de corte co grafo son os puntos da imaxe recíproca. Así,

f-1({ 1/2} )  =  {-1/2, 1/2} ,

f-1({-1/2} )  = Ø.