Exercicio 1.4

 

Observa o que ocorre nalgúns casos sinxelos. Por exemplo,


f(a) = u,  f(b) = v,  f(c) = v,  f(d) = x,  f(e) = y .

A  =  { a, b}     B  =  { y, z} .