Exercicio 2.1
Axuda

A segunda, é a desigualdade de Minkowski.

Para obter a primeira pódese, como primeiro paso, aplicar a desigualdade de Minkowski aos vectores y e x-y.