Exercicio 2.4

Axuda


Debuxa os conxuntos Eq e Fq.

Observa que Er Es e Fr   Fs se r<s.

Marca un punto (x,y) no plano. Estn todos os Eq?

Hai un Fq mis pequeno que todos os demais?