Exercicio 2.6

Axuda


a) (0, 1/ ( n+1) ] un subconxunto pechado de (0,1).

c) Proba cos conxuntos [n, +).