Exercicio 3.3

Axuda


Trátase de saber se o conxunto contén todos os seus puntos de acumulación.

A cuestión vai ser: pode un punto diferente de x0 ser punto de acumulación deste conxunto?

Lembrade que, dado un punto de acumulación z, existe unha sucesión do conxunto converxendo a el. Será unha subsucesión?

Se o fora, podería ser z ≠x0?