Exercicio 3.6

Axuda


Comproba

 


lim
n

{|| xn-x0|| + ||xn-c||}≤r ,

 

e usa a desigualdade

 

|| x0-c||≤|| xn-x0|| + || xn-c|| .