Exercicio 4.1
Axuda

Observade que da continuidade de f dedúcese que f-1((0,+∞ )) é un conxunto aberto.