Exercicio 4.11

Axuda


Construe unha sucesión de puntos de E converxendo en R ao punto -1. Calcula se a sucesión imaxe converxe.