Exercicio 4.12

Axuda


Sexa h:X Y un homeomorfismo, g:YR unha aplicación continua. ¿Alcanzará o máximo?

¿Coñecedes algunha aplicación continua con dominio R ou unha semirecta e rango R que non alcance o máximo? ¿E algunha con dominio I?