Exercicio 4.2
Axuda

Dedúcese da condición do enunciado, do feito de que, para a < b,

(-∞ ,b) (a,+∞ )  =  (a,b)

e do Teorema de caracterización global da continuidade.