Exercicio 4.4
Axuda

Utiliza a continuidade secuencial.

Para a función f, considera que se unha sucesión { xn} converxe a x0, daquela {xn-x0} 0. E que f(xn-x0) = f(xn)-f(x0).

Para g, procédese de forma análoga, despois de comprobar que ou g(x) = 0 para todo x, ou nunca g(x) = 0.