Exercicio 4.6
Axuda

Constrúe unha función continua de R2 en R, de xeito que o conxunto resulte ser a imaxe recíproca pola función dun conxunto pechado.