Exercicio 4.9

Axuda


Xa que os puntos se moven sen saír da semi-recta pola orixe, a función terá a forma

f((x,y))  =  a(x,y)·||(x,y)|| ,

onde a(x,y) é un número positivo.

Observade que, dado a > 0, para un punto

(x,y) = a·(x0,y0)

verifícase

 

| x| +| y|   =  a·(| x0| +| y0| ) ,

 

|| (x,y)||  =  

 

  _____
x2+y2
 

  =  a·

 

  _______
x02+y02
 

  =  a·||(x0,y0)|| .

 

 

Sexa (x,y) = f(x0,y0). Segundo o cuadrante onde se ache o punto, terá que ser

a·||(x0,y0)|| = 1

ou

a·(| x0| +| y0 | ) = 1 .