Exercicio 5.1
Axuda

Para (0,1), por exemplo, pódese tomar

U =  {(1/n , 1) , nN} .

 

A unión dunha colección finita de conxuntos de U, digamos

(1/n1 , 1) (1/n2 , 1)  (1/nk , 1)

 

é un deles, (1/n0,1), onde n0 = máx {n1,n2, … ,nk}.