Exercicio 5.2
Axuda

Utilizade a función

d : K  R

dada por g(x)=|x-f(x)|, que é continua.