Exercicio 5.3
Axuda

Utilizade a continuidade da función distancia

d : Rp × Rp  R

e o feito de ser A×B compacto.