Exercicio 5.6
Axuda

Se existe unha función f nas condicións do enunciado, estuda se o par

(f-1(0)| f-1(1))

forma unha separación.

Se existe unha separación non trivial de X, utilíza-a para construír a función f.