Exercicio 5.7
Axuda

Suposto que exista unha separación non trivial de X, construíde unha aplicación continua f:X R que alcance un valor positivo e outro negativo, pero que non tome o valor 0.