Exercicio 5.8
Axuda

a) A compacidade é unha propiedade topolóxica.

b) Todo punto do intervalo aberto (0,1) "desconecta'' o intervalo [0,1]. Ningún punto "desconecta'' a circunferencia S1.