Exercicio 5.9
Axuda

a) Lembra que todo arco de circunferencia é conexo.

b) Dous puntos "desconectan'' S1. Do apartado a) dedúcese que iso non ocorre en S2