Exercicio 1.1
Máis axuda

Sexa x R.

x n N[-n,n]

significa que x [-n,n] para algún n. Ou sexa, que existe un enteiro natural n tal que |x| < n. Que isto se verifique para todo número real x é unha maneira de expresar a propiedade de R de ser un corpo ordenado arquimediano.

Sexa x R.

x n N[n,+ )

significa x≥ n  para todo n. Ou sexa, que para ningún n fora x < n.