Exercicio 1.4
Máis axuda

Sexa x A. Daquela, f(x) f(A) e, pois, por definición de imaxe recíproca, xf-1(f(A)).