Exercicio 4.3

Mˆ°is axuda


Tomemos un punto (x,y) dos eixos, diferente do (0,0). Se x’âÝ0, considera a sucesiˆ„n


Para dilucidar a continuidade no punto (0,0), proba a aplicar directamente a definiciˆ„n.