Pódense encontrar aqui, agrupados por temas, diversos materiais de traballo: cuestións orientadas á comprensión dun concepto, erros frecuentes, novos exercicios, argumentacións incorrectas tomadas de exames,... En xeral, con cada enunciado ofrécese algunha axuda ou indicación, non demasiado explícita. Algún deste material está xa incorporado no curso desde o inicio; outro irase incorporando sucesivamente. Abaixo indícase a data de actualización para cada tema e o número de páxinas. Dentro de cada tema, pódese desplazar dunha páxina a outra mediante as flechas de navegación. Pódese volver a esta páxina premendo na palabra TALLER, na esquina superior dereita. Por comodidade, as axudas ábrense en ventás novas.

PRELIMINARES
20-2-05
3 páxinas
OS ESPAZOS EUCLIDIANOS
27-2-05
11 páxinas
CONVERXENCIA
21-3-05
5 páxinas
CONTINUIDADE
4-7-05
7 páxinas
COMPACIDADE E CONEXIDADE
9-5-05
4 páxinas