Galería do departamento (6-10-95):


Comunícase a inauguración da galería do departamento. De momento só temos un autorretrato de D. Enrique pero pronto haberá outras exposicións.

Queda á vosa disposición para que deixedes ve-lo artista que levades dentro. O único que se vos pide é que manteñade-lo nivel.


© Tecedor do Departamento de Xeometría e Topoloxía.