Un axuste fino (16-1-96):

Á vista do escaso ánimo colaborador do departamento (aquí o de "escaso" é un eufemismo) e tendo en conta que hai moita xente que nos está vendo (podedes segui-la evolución do número de visitas pinchando de cando en vez na INTRODUCCIÓN), decidín suprimir aquelas seccións que non podía manter eu só.

Naturalmente, se no futuro se me proporciona a información correspondente, resucitarei as seccións suprimidas e recuperarei o esquema anterior, ou outro semellante.


© Tecedor do Departamento de Xeometría e Topoloxía.