P.O.D. 1995-96 (29-9-95):

Como podedes ver, xa hai unha primeira versión do apartado "docencia en licenciaturas". De momento non puxen máis información que a que é de dominio público: a do plano de organización docente (parte dela) e mailos descriptores do B.O.E.

Se alguén quere poñer máis información da súa materia (por exemplo o programa) non ten máis que mo dicir.

Aproveito para vos recordar que tamén funciona o apartado de "visitas" e que espero que me proporcionede-los datos das futuras visitas que xestionedes.


© Tecedor do Departamento de Xeometría e Topoloxía.