Xosé María Masa Vázquez

Catedrático de Xeometría e Topoloxía

Facultade de Matemáticas

Universidade de Santiago de Compostela

e-mail: xose.masa@usc.es


Í N D I C E