Obxectivo Inscrición Docentes Contidos Organización

Curso de Introdución á xenética cuantitativa

Dirixido a estudantes, docentes e investigadores con formación matemática

Poster

Obxectivo do curso

Ofrecer unha introdución conceptual e práctica dos obxectivos e protocolos da xenética cuantitativa que permita poñer en valor coñecementos en matemáticas, estatística e programación para aplicalos neste campo da bioloxía.

Dirixido a

Alumnado de Grao, Máster e Doutoramento con formación matemática, e en xeral, todos aqueles profesionais das matemáticas que teñan interese en potenciais aplicacións no campo da bioloxía evolutiva e/ou a mellora xenética.

As persoas asistentes recibirán un diploma de participación onde constarán os contidos do curso e a duración do mesmo.

Inscrición

Para inscribirse no curso mandar un correo á seguinte dirección de correo electrónico:

curso.xenetica.matematicas@usc.es

Incluír os seguintes datos: nome e apelidos, dirección de correo electrónico, titulación e/ou ano que estás cursando.

Prazo de inscrición: do 10 ó 21 de novembro

Docentes

Contidos do curso

Datas: Do 1 ao 5 e do 9 ao 12 de decembro de 2014 (en sesións de 2 horas cada día, agás o 12 de decembro, no que se celebrarán as sesións 9 e 10). Horario: de 10:00 a 12:00 h excepto o 12 de decembro (10:00 a 12:00 e 16:00 a 18:00).

Organización

O curso organízase no marco do proxecto de investigación Development and application of the NOIA model in quantitative genetics analysis (EM2014/024, Xunta de Galicia), en colaboración co Instituto de Matemáticas da USC.

Comité organizador

José M. Castro Álvarez (Departamento de Xenética, USC), Rosa Crujeiras Casais (Departamento de Estatística e Investigación Operativa, USC), J. Carlos Díaz Ramos (Departamento de Xeometría e Topoloxía, USC), M. Elena Vázquez Abal (Departamento de Xeometría e Topoloxía, USC).