English Spanish Galician

José Carlos Díaz Ramos

Investigación

A miña investigación céntrase na xeometría diferencial, aínda que tamén estou interesado noutras áreas das matemáticas e da ciencia. Máis concretamente, a miña área de investigación é a xeometría de subvariedades, especialmente a clasificación e caracterización das órbitas de accións isométricas en variedades riemannianas.

Publicacións seleccionadas

Docencia actual

Esta é unha listaxe da miña actividade docente actual. Un resumo da miña experiencia docente pode atoparse no curriculum vitae na ligazón enriba.

Xestión académica

Desenvolvo na actualidade os seguintes postos de xestión académica universitaria:

Creación de software