English Spanish Galician

José Carlos Díaz Ramos

Investigación

A miña investigación céntrase na xeometría diferencial, aínda que tamén estou interesado noutras áreas das matemáticas e da ciencia. Máis concretamente, a miña área de investigación é a xeometría de subvariedades, especialmente a clasificación e caracterización das órbitas de accións isométricas en variedades riemannianas.

PublicaciĆ³ns seleccionadas

Xestión académica

Desenvolvo na actualidade os seguintes postos de xestión académica universitaria:

Creación de software