English Spanish Galician

José Carlos Díaz Ramos

Destacado

Symmetry and shape - Celebrating Prof. J. Berndt's 60th birthday

Investigación

A miña investigación céntrase na xeometría diferencial, aínda que tamén estou interesado noutras áreas das matemáticas e da ciencia. Máis concretamente, a miña área de investigación é a xeometría de subvariedades, especialmente a clasificación e caracterización das órbitas de accións isométricas en variedades riemannianas.

PublicaciĆ³ns seleccionadas

Docencia actual

Esta é unha listaxe da miña activiade docente actual. Un resumo da miña experiencia docente pode atoparse no curriculum vitae na ligazón enriba.

Creación de software