Volver á páxina principal English Spanish Galician
José Carlos Díaz Ramos

Postos de traballo anteriores

Titulacións

Publicacións

Artículos de investigación

Actas de congresos

Monografías

Publicacións docentes

Outras publicacións

Conferencias

Comunicacións en congresos

Charlas invitadas de seminario

Charlas docentes

Outras charlas

Pósters

Participación en proxectos

Investigador principal de proxectos de investigación

Participación en proxectos de investigación

Proxectos de innovación docente

Patentes e Modelos de utilidade

Estadías en centros estranxeiros

Dirección de traballos de investigación

Experiencia en organización de actividades de I+D+i

Xestión de I+D+i

Xestión universitaria

Premios

Docencia

Docencia universitaria

Proxectos de innovación docente

Publicacións docentes

Charlas docentes

Habilitacións e acreditacións

Experiencia en avaliación de traballos de investigación

Idiomas