Docencia no terceiro ciclo 2003-04

Durante o curso 2003-2004 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartiron os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Pertencían ó programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra, Análise matemática e Xeometría e Topoloxía)" do que foi responsable o Instituto de Matemáticas (e corresponsables científicos os departamentos de Álxebra, Análise matemática, e Xeometría e Topoloxía).
 
Cohomoloxía en variedades.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: A. Gómez Tato e Xosé M. Masa Vázquez.
Complementos de Xeometría de Riemann.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: E. García Río e M. E. Vázquez Abal.
Espacios febrados.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: L. A. Cordero Rego e L. M. Hervella Torrón.
Estructuras en variedades.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: A. Bonome Dopico e R. Castro Bolaño.
Representacións de álxebras de Lie.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: J.A. Oubiña Galiñanes e J. F. Torres Lopera.
Sistemas dinámicos, laminacións e teoría ergódica.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta.
Teoría de Feixes e Cohomoloxía.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Álxebra.
Profesorado: Leovigildo Alonso Tarrío, Antonio Mariano Gómez Tato, Ana Jeremías López e Emilio Villanueva Novoa.
Teoría de Foliacións.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López e Enrique Macías Virgós.
Xeometría simpléctica.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Modesto Ramón Salgado Seco e Xosé Manuel Carballés Vázquez.