Docencia no terceiro ciclo 2005-06

Durante o curso 2005-2006 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartiron os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Pertencían ó programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra, Análise matemática e Xeometría e Topoloxía)" do que foi responsable o Instituto de Matemáticas (e corresponsables científicos os departamentos de Álxebra, Análise matemática, e Xeometría e Topoloxía).
 
Estructuras en variedades.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Agustín Bonome Dopico, Xosé Manuel Carballés Vázquez, Regina Castro Bolaño e Modesto Ramón Salgado Seco.
Métodos homolóxicos en Álxebra e Topoloxía.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Leovigildo Alonso Tarrío, Antonio Mariano Gómez Tato, Ana Jeremías López, Xosé M. Masa Vázquez e Emilio Villanueva Novoa.
Xeometría de Riemann.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: L. A. Cordero Rego, E. García Río, L. M. Hervella Torrón e M. E. Vázquez Abal.
Grupos de Lie e representacións.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: J.A. Oubiña Galiñanes e J. F. Torres Lopera.
Teoría de foliacións.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Fernando Alcalde Cuesta, Jesús Antonio Álvarez López e Enrique Macías Virgós.