Docencia no terceiro ciclo 1998-99

Durante o curso 1998-99 o departamento de Xeometría e Topoloxía impartiu os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Os dous primeiros pertencían ó segundo curso do programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra, Análise matemática e Xeometría e Topoloxía)" correspondente ó bienio 1997-99 e do que foi responsable o Instituto de Matemáticas. O resto pertencía ó primeiro curso do programa do mesmo título correspondente ó bienio 1998-00 do que foi responsable o Departamento de Xeometría e Topoloxía (e corresponsables o Departamento de Álxebra e o Instituto de Matemáticas).
 
 
Representación de álxebras de Lie.
Créditos: 3.
Profesorado:  J.A. Oubiña Galiñanes e J. F. Torres Lopera.
Teoría de Foliacións.
Créditos: 3.
Profesorado:  X. Masa Vázquez.
Espacios febrados.
Créditos: 3.
Profesorado: L. A. Cordero Rego e L. M. Hervella Torrón.
Xeometría simpléctica.
Créditos: 3.
Profesorado: M. R. Salgado Seco e X. M. Carballés Vázquez.
Estructuras en variedades.
Créditos: 3.
Profesorado: A. Bonome Dopico e R. Castro Bolaño.
Complementos de Xeometría de Riemann.
Créditos: 3.
Profesorado: E. García Río e M. E. Vázquez Abal.
Cohomoloxía en variedades.
Créditos: 3.
Profesorado: A. Gómez Tato e E. Macias Virgós.
Teoría de Foliacións.
Créditos: 3.
Profesorado: X. Masa Vázquez.