Docencia no terceiro ciclo 1999-00

Durante o curso 1999-00 os membros do departamento de Xeometría e Topoloxía impartiron os seminarios de terceiro ciclo que a continuación se relacionan. Os dous primeiros pertencían ó segundo curso do programa de doutoramento denominado "Matemáticas (Álxebra, Análise matemática e Xeometría e Topoloxía)" correspondente ó bienio 1998-00 e do que foi responsable o Departamento de Xeometría e Topoloxía. O resto pertencía ó programa do mesmo título correspondente ó curso 1999-00 do que foi responsable o Departamento de Álxebra (e corresponsables científicos o Departamento de Análise matemática, o Instituto de Matemáticas e o Departamento de Xeometría e Topoloxía).
 
Análise e Topoloxía en variedades.
Créditos: 3.
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López
Representación de álxebras de Lie.
Créditos: 3.
Profesorado: J.A. Oubiña Galiñanes e J. F. Torres Lopera.
Cohomoloxía en variedades.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: A. Gómez Tato e E. Macias Virgós.
Complementos de Xeometría de Riemann.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: E. García Río e M. E. Vázquez Abal.
Espacios febrados.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: L. A. Cordero Rego e L. M. Hervella Torrón.
Estructuras en variedades.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: A. Bonome Dopico e R. Castro Bolaño.
Representacións de álxebras de Lie.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: J.A. Oubiña Galiñanes e J. F. Torres Lopera.
Teoría de Feixes e Cohomoloxía.
Créditos: 4.
Área de coñecemento: Álxebra.
Profesorado: Leovigildo Alonso Tarrío, Antonio Mariano Gómez Tato, Ana Jeremías López e Emilio Villanueva Novoa.
Teoría de Foliacións.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Jesús Antonio Álvarez López e Xosé M. Masa Vázquez.
Xeometría simpléctica.
Créditos: 3.
Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.
Profesorado: Modesto Ramón Salgado Seco e Xosé Manuel Carballés Vázquez.