Grupos e liñas de investigación

No catálogo de grupos e liñas de investigación da Universidade de Santiago de Compostela figuran os seguintes grupos da área de Xeometría e Topoloxía: