Publicacións noutras series

Esta é unha selección de títulos publicados por membros da área noutras editoriais e coleccións distintas da serie do departamento de Xeometría e Topoloxía.


Manuel de León, Modesto Salgado e Silvia Vilariño
Methods of Differential Geometry in Classical Field Theories. k-Symplectic and k-Cosimplectic Approaches
Singapur, 2015
World Scientific
I.S.B.N.: 978-981-4699-75-4

Eduardo García-Río, Peter Gilkey, Stana Nikcevic e Ramón Vázquez-Lorenzo
Applications of affine and Weyl geometry
San Rafael, 2013
Morgan & Claypool
I.S.B.N.: 9781608457595

Miguel Brozos-Vázquez, Eduardo García-Río, Peter Gilkey, Stana Nikcevic e Ramón Vázquez-Lorenzo
The Geometry of Walker Manifolds
Princeton, 2009
Morgan & Claypool
I.S.B.N.: 9781598298192

Jesús A. Álvarez López e Eduardo García-Río (Editores)
Differential Geometry. Proceedings of the VIII International Colloquium
Singapur, 2009
World Scientific
I.S.B.N.: 978-981-4261-16-6

Óscar J. Garay, Eduardo García-Río e Ramón Vázquez-Lorenzo (Editores)
Curvature and variational modeling in Physics and Biophysics
New York, 2008
American Institute of Physics. AIP conference proceedings, 1002
I.S.B.N.: 978-0-7354-0521-9

Eduardo García-Río, Demir N. Kupeli e Ramón Vázquez-Lorenzo
Osserman Manifolds in Semi-Riemannian Geometry
Berlín, 2002
Springer-Verlag. Lecture Notes in Mathematics, 1777
I.S.B.N.: 3-540-43144-6

Eduardo García-Río e Demir N. Kupeli
Semi-Riemannian Maps and Their Applications
Dordrecht, 1999
Kluwer Academic Publishers. Mathematics and Its Applications, 475
I.S.B.N.: 0-7923-5661-6

Xosé M. Masa Vázquez
Topoloxía Xeral. Introducción aos espacios euclidianos, métricos e topolóxicos
Santiago de Compostela, 1999
Universidade de Santiago de Compostela. Manuais universitarios, 1
I.S.B.N.: 84-8121-753-0

Modesto Salgado e Elena Vázquez (Editores)
WOGDA'95. Proceedings of the IV Fall Workshop: Differential Geometry and its Applications. Santiago de Compostela (Spain), September 18-20, 1995
Madrid, 1996
Ciemat-RSEF. Anales de Física, Monografías, 3
I.S.B.N.: 84-7834-305-9

Xosé Masa, Enrique Macias-Virgós e Jesús A. Álvarez López (Editores)
Analysis and Geometry in Foliated Manifolds
Singapur, 1995
World Scientific Publishing
I.S.B.N.: 981-02-2159-2
(Actas do sétimo coloquio)

Luís A. Cordero, Marisa Fernández e Alfred Gray
Geometría diferencial de curvas y superficies con Mathematica®
Wilmington, 1995
Addison-Wesley Iberoamericana
I.S.B.N.: 0-201-65364-8
(Pulse aquí para obte-los miniprogramas do libro)

Luís A. Cordero (Editor)
Proceedings of the Sixth International Colloquium on Differential Geometry
Santiago de Compostela, 1989
Universidade de Santiago de Compostela. Cursos e congresos da Universidade de Santiago de Compostela, 61
I.S.B.N.: 84-7191-554-5

Luís A. Cordero, C.T.J. Dodson e Manuel de León
Differential Geometry of Frame Bundles
Dordrecht, 1989
Kluwer Academic Publishers. Mathematics and Its Applications
I.S.B.N.: 0-7923-0012-2

Luís A. Cordero (Editor)
Differential Geometry
Londres, 1985
Pitman. Research Notes in Mathematics, 131
I.S.B.N.: 0-273-08708-8
(Actas do quinto coloquio)

Luís A. Cordero e Luís M. Hervella (Editores)
Proceedings of the IV International Colloquium on Differential Geometry. (September 1978)
Santiago de Compostela, 1979
Universidade de Santiago de Compostela. Cursos e congresos da Universidade de Santiago de Compostela, 15
I.S.B.N.: 84-7191-148-5

Enrique Vidal (Editor)
Géométrie Différentielle. Colloque, Santiago de Compostela, Espagne 1972
Berlín, 1974
Springer-Verlag. Lecture Notes in Mathematics, 392
I.S.B.N.: 3-540-06797-3
(Actas do terceiro coloquio)