Exercicio 1.6
Topolox╠a dos espazos euclidianos
Prof. Xosé M. Masa

Preliminares


Sexa f: R2  R2 a función f(x,y) = (3-x,2y+1). Demostrade que f é bixectiva e calculade a función inversa f-1.